Vývoj metodiky hodnocení účinnosti opatření
ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
titul
projekt VaV pro Ministerstvo dopravy ČR, číslo CG711/078/160
program PODPORA REALIZACE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE DOPRAVY
Logo Ministerstvo dopravy Logo Centrum dopravního výzkumu
frantisek.vomacka@cdv.cz