Vývoj metodiky hodnocení účinnosti opatření
ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

KONTAKTY

Ing. Petr Šenk, Ph.D.

Ing. Alena Vyskočilová, Ph.D.
E-mail: alena.vyskocilova@cdv.cz

Ing. Jiří Ambros, Ph.D.
E-mail: jiri.ambros@cdv.cz

Autorem fotografie na titulní straně je Martin Janata. Web i výpočetní aplikaci vytvořil Bc. Tomáš Režňák.

projekt VaV pro Ministerstvo dopravy ČR, číslo CG711/078/160
program PODPORA REALIZACE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE DOPRAVY
Logo Ministerstvo dopravy Logo Centrum dopravního výzkumu
frantisek.vomacka@cdv.cz