Vývoj metodiky hodnocení účinnosti opatření
ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

METODIKA HODNOCENÍ ÚČINNOSTI OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI

Cílem Metodiky hodnocení účinnosti opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je poskytnout uživatelům nástroj hodnocení efektivity dopravně bezpečnostních opatření, případně účinnost jednotlivých předložených variant s důrazem na zvýšení bezpečnosti provozu a snížení celospolečenských ztrát.

Metodika se skládá ze tří částí. V první části je popsán postup stanovení očekávaných následků dopravních nehod pomocí predikčního nehodovostního modelu. Dále následuje prognóza globálního trendu bezpečnosti, která je potřebná k prodloužení platnosti modelu. Obsahem třetí části je finanční vyjádření ztrát z dopravní nehodovosti. V závěru metodiky je uveden příklad výpočtu, který názorně shrnuje celý uvedený postup.

Metodika byla uznána jako uplatněná a certifikovaná osvědčením Ministerstva dopravy č.j. 33/2012-520-TPV/1 ze dne 2. 4. 2012. Lze ji objednat v Centru dopravního výzkumu, v. v. i.

projekt VaV pro Ministerstvo dopravy ČR, číslo CG711/078/160
program PODPORA REALIZACE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE DOPRAVY
Logo Ministerstvo dopravy Logo Centrum dopravního výzkumu
frantisek.vomacka@cdv.cz