Vývoj metodiky hodnocení účinnosti opatření
ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

ODKAZY

www.cdv.cz - Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

www.mdcr.cz - Ministerstvo dopravy

projekt VaV pro Ministerstvo dopravy ČR, číslo CG711/078/160
program PODPORA REALIZACE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE DOPRAVY
Logo Ministerstvo dopravy Logo Centrum dopravního výzkumu
frantisek.vomacka@cdv.cz