Vývoj metodiky hodnocení účinnosti opatření
ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

O PROJEKTU

 

Projekt Vývoj metodiky hodnocení účinnosti opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (zkráceně VEOBEZ) byl řešen v období 2007 - 2011. Řešitelem bylo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Projekt byl řešen pro Ministerstvo dopravy.

Poslání projektu

Při rozhodování o zavedení určitých opatření v silniční dopravě je důležitou otázkou posuzování účinnosti variant navržených opatření s cílem snížení prostředků vynakládaných z veřejných rozpočtů. Navrhovaná opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména stavebního charakteru, bývají investičně náročná. Rozhodování proto používá srovnání investic a očekávaných výnosů, které vyplývají z účinnosti opatření, vyjádřené ve smyslu potenciálního snížení nehodovosti. Posouzení účinnosti těchto opatření následně slouží k rozhodnutí o variantách řešení a prioritách v postupu řešení.

Výstupy projektu

Hlavním výstupem projektu je metodika použitelná pro hodnocení účinnosti připravovaných opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Současně s metodikou byla vyvinuta softwarová aplikace umožňující implementaci procesu hodnocení účinnosti opatření do praxe.

Další publikace:

AMBROS, J. Relationship between road width and safety. In Young Researchers Seminar 2011, Kodaň, 8.-10.6.2011 (příspěvek  [ 253,51 KB] )

AMBROS, J. Dopravně inženýrská data v českém prostředí: analýza dostupnosti, rozsahu a použitelnosti. Silniční obzor, 2011, roč. 72, č. 7-8, s. 204-209 (článek  [ 2,70 MB] )

ŠENK, P., AMBROS, J. Stanovení počtu dopravních nehod na nově budovaných okružních křižovatkách. In 19. Silniční konference, Zlín, 11.-12.10.2011, s. 153-156 (příspěvek  [ 1,65 MB] )

ŠENK, P., AMBROS, J., DAŇKOVÁ, A. Predikce ekonomických škod z dopravních nehod na okružních křižovatkách. Silniční obzor, 2011, roč. 72, č. 12, s. 351-355 (článek  [ 2,20 MB] )

ŠENK, P., AMBROS, J. Estimation of Accident Frequency at Newly-built Roundabouts in the Czech Republic. Transactions on Transport Sciences, 2011, roč. 4, č. 4, s. 199-206 (článek  [ 86,30 KB] )

Po skončení projektu (s podporou RVO a CDV PLUS):

NOVÁK, J., AMBROS, J. Rozšíření predikčního modelu nehodovosti na okružních křižovatkách. In 20. Silniční konference, Plzeň, 23.-24.10.2012, s. 127-132 (příspěvek  [ 1,92 MB] )

AMBROS, J., SLABÝ, P. Comparison of Roundabout Accident Prediction Models: Challenges of Data Collection, Analysis and Interpretation. In 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, ČVUT v Praze, 2013, s. 42-52 (příspěvek  [ 604,47 KB] )

AMBROS, J., JANOŠKA, Z. Safety evaluation of Czech roundabouts. In 94th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, D.C., 11.-15.1.2015 (příspěvek  [ 505,83 KB] + poster  [ 3,76 MB] )

AMBROS, J., NOVÁK, J., BORSOS, A., HÓZ, E., KIEĆ, M., MACHCINÍK, Š., ONDREJKA, R. Central European comparative study of traffic safety on roundabouts. In 6th Transport Research Arena, Varšava, 18.-21.4.2016 (příspěvek  [ 392,80 KB]  + poster  [ 1,02 MB] )

KIEĆ, M., AMBROS, J., GOGOLÍN, O., BĄK, R. Development of a speed-based surrogate roundabout safety measure. In 29th ICTCT Workshop, Lund, 20.-21.10.2016 (prezentace  [ 869,49 KB] )

AMBROS, J., TUREK, R., JANOŠKA, Z. Safety evaluation of Czech roundabouts. Advances in Transportation Studies, 2016, č. 40, s. 111-122 (článek  [ 296,62 KB] )

KIEĆ, M., AMBROS, J., GOGOLÍN, O., BĄK, R. Safety evaluation of turbo-roundabouts using floating car data and video observation. In 2017 Road Safety & Simulation Conference, Haag, 17.-19.10.2017 (příspěvek  [ 1,14 MB] )

NOVÁK, J., AMBROS, J., FRIČ, J. How do roundabout entry design parameters influence safety? In 97th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, D.C., 7.-11.1.2018 (příspěvek  [ 457,46 KB] + poster  [ 3,45 MB] )

NOVÁK, J. Analýza návrhových prvků okružních křižovatek a jejich vlivu na nehodovost. Disertační práce. VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, 2018.

KIEĆ, M., AMBROS, J., BĄK, R., GOGOLÍN, O. Evaluation of safety effect of turbo-roundabout lane dividers using floating car data and video observation. Accident Analysis and Prevention, 2019, č. 125, s. 302-310 (článek  [ 1,66 MB] )

NOVÁK, J., AMBROS, J., FRIČ, J. How Roundabout Entry Design Parameters Influence Safety. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2018, č. 2672, s. 73-84 (článek  [ 681,07 KB] )

NOVÁK, J., VYSKOČILOVÁ, L., AMBROS, J. Jak parametry vjezdu okružní křižovatky ovlivňují bezpečnost silničního provozu. Silnice a železnice, roč. 13, č. 2, s. 99-104 (článek  [ 4,37 MB] )

Vybrané citační ohlasy:

SHADPOUR, E. (2012). Safety Effects of Roundabouts (LCERPA).

FILIP, N., GOLGOT, C. (2016). Traffic Optimization in Urban Area – Roundabout Versus Lights Case Studies (Springer).

KAMLA, J. et al. (2016). Roundabout Accident Prediction Model: Random-Parameter Negative Binomial Approach (TRR).

JUREWICZ, C. et al. (2017). Understanding and Improving Safe System Intersection Performance (Austroads).

ŠURDONJA, S. et al. (2018). Analyses of maximum-speed path definition at single-lane roundabouts (Journal of Traffic and Transportation Engineering).

TIBLJAŠ, A. D. et al. (2018). Introduction of Autonomous Vehicles: Roundabouts Design and Safety Performance Evaluation (Sustainability).

projekt VaV pro Ministerstvo dopravy ČR, číslo CG711/078/160
program PODPORA REALIZACE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE DOPRAVY
Logo Ministerstvo dopravy Logo Centrum dopravního výzkumu
frantisek.vomacka@cdv.cz