Vývoj metodiky hodnocení účinnosti opatření
ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

O PROJEKTU

 

Projekt Vývoj metodiky hodnocení účinnosti opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (zkráceně VEOBEZ) byl řešen v období 2007 - 2011. Řešitelem bylo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Projekt byl řešen pro Ministerstvo dopravy.

Poslání projektu

Při rozhodování o zavedení určitých opatření v silniční dopravě je důležitou otázkou posuzování účinnosti variant navržených opatření s cílem snížení prostředků vynakládaných z veřejných rozpočtů. Navrhovaná opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména stavebního charakteru, bývají investičně náročná. Rozhodování proto používá srovnání investic a očekávaných výnosů, které vyplývají z účinnosti opatření, vyjádřené ve smyslu potenciálního snížení nehodovosti. Posouzení účinnosti těchto opatření následně slouží k rozhodnutí o variantách řešení a prioritách v postupu řešení.

Výstupy projektu

Hlavním výstupem projektu je metodika použitelná pro hodnocení účinnosti připravovaných opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Současně s metodikou byla vyvinuta softwarová aplikace umožňující implementaci procesu hodnocení účinnosti opatření do praxe.

Další publikace:

AMBROS, J. Relationship between road width and safety. In Young Researchers Seminar 2011, Kodaň, 8.-10.6.2011 (příspěvek  [ 253,51 KB] )

AMBROS, J. Dopravně inženýrská data v českém prostředí: analýza dostupnosti, rozsahu a použitelnosti. Silniční obzor, 2011, roč. 72, č. 7-8, s. 204-209 (článek  [ 2,70 MB] )

ŠENK, P., AMBROS, J. Stanovení počtu dopravních nehod na nově budovaných okružních křižovatkách. In 19. Silniční konference, Zlín, 11.-12.10.2011, s. 153-156 (příspěvek  [ 1,65 MB] )

ŠENK, P., AMBROS, J., DAŇKOVÁ, A. Predikce ekonomických škod z dopravních nehod na okružních křižovatkách. Silniční obzor, 2011, roč. 72, č. 12, s. 351-355 (článek  [ 2,20 MB] )

ŠENK, P., AMBROS, J. Estimation of Accident Frequency at Newly-built Roundabouts in the Czech Republic. Transactions on Transport Sciences, 2011, roč. 4, č. 4, s. 199-206 (článek  [ 86,30 KB] )

Po skončení projektu (s podporou RVO a CDV PLUS):

NOVÁK, J., AMBROS, J. Rozšíření predikčního modelu nehodovosti na okružních křižovatkách. In 20. Silniční konference, Plzeň, 23.-24.10.2012, s. 127-132 (příspěvek  [ 1,92 MB] )

AMBROS, J., SLABÝ, P. Comparison of Roundabout Accident Prediction Models: Challenges of Data Collection, Analysis and Interpretation. In 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, ČVUT v Praze, 2013, s. 42-52 (příspěvek  [ 604,47 KB] )

AMBROS, J., JANOŠKA, Z. Safety evaluation of Czech roundabouts. In 94th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, D.C., 11.-15.1.2015 (příspěvek  [ 505,83 KB] + poster  [ 3,76 MB] )

AMBROS, J., NOVÁK, J., BORSOS, A., HÓZ, E., KIEĆ, M., MACHCINÍK, Š., ONDREJKA, R. Central European comparative study of traffic safety on roundabouts. In 6th Transport Research Arena, Varšava, 18.-21.4.2016 (příspěvek  [ 392,80 KB]  + poster  [ 1,02 MB] ) ... zařazeno ve Web of Science

KIEĆ, M., AMBROS, J., GOGOLÍN, O., BĄK, R. Development of a speed-based surrogate roundabout safety measure. In 29th ICTCT Workshop, Lund, 20.-21.10.2016 (prezentace  [ 869,49 KB] )

AMBROS, J., TUREK, R., JANOŠKA, Z. Safety evaluation of Czech roundabouts. Advances in Transportation Studies, 2016, č. 40, s. 111-122 (článek  [ 296,62 KB] )

KIEĆ, M., AMBROS, J., GOGOLÍN, O., BĄK, R. Safety evaluation of turbo-roundabouts using floating car data and video observation. In 2017 Road Safety & Simulation Conference, Haag, 17.-19.10.2017 (příspěvek  [ 1,14 MB] )

NOVÁK, J. Analýza návrhových prvků okružních křižovatek a jejich vlivu na nehodovost. Disertační práce. VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, 2017.

NOVÁK, J., AMBROS, J., FRIČ, J. How do roundabout entry design parameters influence safety? In 97th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, D.C., 7.-11.1.2018 (příspěvek  [ 457,46 KB] + poster  [ 3,45 MB] )

Vybrané citační ohlasy:

SHADPOUR, E. (2012). Safety Effects of Roundabouts (LCERPA).

FILIP, N., GOLGOT, C. (2016). Traffic Optimization in Urban Area – Roundabout Versus Lights Case Studies (Springer).

KAMLA, J. et al. (2016). Roundabout Accident Prediction Model: Random-Parameter Negative Binomial Approach (TRR).

JUREWICZ, C. et al. (2017). Understanding and Improving Safe System Intersection Performance (Austroads).

projekt VaV pro Ministerstvo dopravy ČR, číslo CG711/078/160
program PODPORA REALIZACE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE DOPRAVY
Logo Ministerstvo dopravy Logo Centrum dopravního výzkumu
frantisek.vomacka@cdv.cz