Vývoj metodiky hodnocení účinnosti opatření
ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

Výpočet očekávaných ztrát

Časové období
Parametry okružní křižovatky
(0 až 60000)
  Počet zranění na jednu nehodu Očekávaný počet zranění
(před korekcí)
Koeficient korekce (HEATCO) Očekávaný počet zranění
(po korekcí)
Škody z jednoho zranění [Kč] Očekávaná výše ročních škod [Kč]
Lehké zranění
Těžké zranění
Smrtelné zranění
Celkem za 1 rok  
Predikce od roku  
Predikce do roku  
Očekávaný roční počet nehod  
Celková očekávaná výše škod za celé období [Kč]  
projekt VaV pro Ministerstvo dopravy ČR, číslo CG711/078/160
program PODPORA REALIZACE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE DOPRAVY
Logo Ministerstvo dopravy Logo Centrum dopravního výzkumu
frantisek.vomacka@cdv.cz